Hallsbergs Smide AB

Växel: +46 582 61 11 15  Fax: +46 582 149 93

Staket

Tillsammans med kund eller åt kund så konstruerar vi nya staket eller köper in standardmaterial och tillverkar staket efter kundens behov och önskemål.