Hallsbergs Smide AB

Växel: +46 582 61 11 15  Fax: +46 582 149 93

Handelsstål

Vi lagerför de mesta sorterna av handelsstål. I stål, aluminium och rostfritt material

Stångstål

Balk och hålprofiler

Rör

Plåt

Vi är återförsäljare för bland annat Tibnor.