Hallsbergs Smide AB

Växel: +46 582 61 11 15  Fax: +46 582 149 93

Konstruktion – Problemlösare

 

Vi ritar och konstruerar i cad.

Tillsammans med kund eller åt kund finner vi lösningar på vitt skilda problem/utmaningar.

Fotsteg
Lastramper
Brunnslock