Hallsbergs Smide AB

Växel: +46 582 61 11 15  Fax: +46 582 149 93

Komponent/Produkttillverkning


 
Som Legoleverantör har vi ett brett yrkeskunnande inom plåtbearbetning och maskinbearbetning.

Vi syssla med fåstyckestillverkning, prototyp och små serier.

Vi jobbar både inom vanliga stålkvaliteter , rostfritt och aluminium.

Tillverkning av stora svetsade konstruktioner som sedan bearbetas är en av våra styrkor.