Hallsbergs Smide AB

Växel: +46 582 61 11 15  Fax: +46 582 149 93

Trappor

Mycket stor yrkesskicklighet hos våra medarbetare.

  • Spiraltrappor med utvändiga vagnsstycken,
  • Valsade räcken vilka följer trappans radie.
  • Handledare och steg av t.ex. ek eller annat material efter kundönskemål.

 

  • Tillsammans med kund eller åt kund så konstruerar vi helt nya trappor eller köper in standardmaterial och tillverkar trappor helt efter kundens behov och önskemål.