Hallsbergs Smide AB

Växel: +46 582 61 11 15  Fax: +46 582 149 93

Övrigt

    Vi lagerför ett stort sortiment av vitt skilda material samt kan på kort tid införskaffa material efter kundens behov.