Hallsbergs Smide AB

Växel: +46 582 61 11 15  Fax: +46 582 149 93

Reparationer

I reparationer består arbetet generellt av att vi utför både platsarbete hos kunden samt renoveringar, konstruktion och nytillverkning i vår svets och maskinverkstad sker efter behov.

Allt detta behövs för att kunna ta helhetsansvar gentemot våra kunder.