Hallsbergs Smide AB

Växel: +46 582 61 11 15  Fax: +46 582 149 93

Service / Underhåll

Service / underhåll består arbetet generellt av att vi utför både platsarbete hos kunden samt vid behov även konstruktion och tillverkning i vår svets och maskinverkstad.

Vi åtar oss olika service/underhållsuppdrag, dels på produkter vi tillverkat åt kund samt även enbart service/underhållsuppdrag.

Allt detta för att kunna ta helhetsansvar gentemot våra kunder.